Nemzeti helyett világszabvány

Megjelent az ISO 45001:2018

Egészségvédelem mindenekelőtt!

2018. március 12-én megjelent a világ első, a munkahelyi egészségvédelemmel és biztonság kérdéseivel foglalkozó nemzetközi szabvány, az ISO 45001:2018.

Fontos mérföldkő a munkahelyi egészségvédelemmel és biztonsággal kapcsolatban meghozott intézkedések vonatkozásában, hiszen ma már nemcsak az építőipar szenved a munkahelyi balesetektől, de az élelmiszer-feldolgozástól a rendvédelmi szervezeteken át jelentős számban követelik meg a partnerek, a hatóságok az auditált egészségvédelmi rendszert.

Legyünk elsők ebben is!

Az új ISO 45001:2018 szabványra történő áttérést nagyban segíti a honosított magyar – angol nyelven megjelent szabvány, amelyből partnereink és tanácsadóink is felkészülhettek az új követelmények teljesítésére. Ez az új szabvány felülírja és leváltja az MSZ 28001:2008 szabványt (BS OHSAS 18001:2007), így jelentős rendszerdokumentáció-átírást kell végrehajtanunk partnereinknél.

A Controll Zrt. partnerkörében közel 500 tanúsított munkahelyi egészségvédelmi szabvánnyal rendelkező partnert azonosítunk be, így az ISO 9001 szabvánnyal közösen kialakított integrált irányítási kézikönyvek és eljárások az elkövetkező időszakban átírásra kerülnek az új szabványkövetelmények és szerkezet miatt.

Mit javasolnak tanácsadóink?

Figyelembe véve az áttérésre vonatkozó türelmi időt, pénzügyi és szakmai szempontból is a legjobb ütemezés akkor következik be, ha a megújító auditokon térnek át partnereink az új szabványkövetelmények teljesítésére, így van idő, energia és figyelem arra, hogy alaposabban végiggondoljuk a régi MSZ, OHSAS szabványokban leírtakat és illesszük az új világszabványhoz a szabályzatokat, utasításokat és a menedzsment rendszerelemeket.

Látszik természetesen az a tendencia is – és ez vélhetően az építőipart fejbe vágja majd – hogy nem lesz a közbeszerzési eljárásokat kidolgozó szakembereknek türelme arra, hogy az átállást a megújító auditnál hajtsák végre, hanem előírják, hogy az esedékes felügyeleti vagy még rosszabb esetben rendkívüli audit keretében igazolják a cégek az ISO 45001:2018 szabványnak való megfelelést.

Bonyolult ez? Nem, hiszen segítünk Nektek!

Várjuk jelentkezésedet!