Auditálás

A közmondás szerint „a jó borhoz idő kell”, de a gyakorlat is azt üzente a Controll Zrt. munkatársainak, hogy idő kell ahhoz, hogy megérlelődjenek azok a gondolatok, amelyek a szakmát alapító ’80-as évek végén megjelenő és még ma is aktív tanácsadóink tudására épültek. Mára kijelenthetjük, megkerülhetetlenné vált a Controll Zrt. tanácsadói közössége, hiszen minden iparágban meghatározó referenciákkal tettük le szakmai névjegyünket. Mindezek figyelembe vételével ha visszatekintünk a ’91-’92-es évekre, amikor még csak nemzetközi – és még magyarul sem beszélő – auditáló cégek érkeztek rendszerkiépítési folyamataink végén az ISO 9001 és ISO 14001 szabványok auditálására, kijelenthetjük, teljes mértékben megváltozott a mai auditálási piac, hiszen a magyar auditorok cégekbe tömörülve ugyanazt a minőséget képesek nyújtani a Nemzeti Akkreditációs Hatóság felügyeletével és engedélyeivel, mint a külföldi auditáló cégek.

Ebbe a szakmai közegbe lépett be ’98-’99-es években a Controll vezetői tanácsadói csoportja és hazai és külföldi oktatások, tréningek segítségével ma már meghatározó auditori tudással vagyunk jelen cégeinknél, önkormányzatainknál. Sokszor kérdezik tőlünk, honnan a gyakorlatias auditori megközelítés, amelyet szeret és elfogad a szakma? Erre a kérdésre válaszunk mindig az volt és az is lesz, hogy nem elég egy szakmai követelményt vagy szabványt ismerni elméleti szinten, szükséges érteni annak gyakorlatát, melyet legkönnyebben a tanácsadási folyamatokon keresztül lehet elsajátítani, gyakorolni.

Az összeférhetetlenséget természetesen teljes körűen kizárjuk személyzeti és szervezeti szabályok betartásán keresztül.