Tanácsadás - Ipari, szolgáltatási üzletág

ISO 45001 tanúsítvány - munkabiztonság

Gondolkozott már azon, hogy munkatársai hány napot töltenek táppénzen és betegségüknek milyen okai lehetnek? Töprengett már azon, hogy ezek a munkanapkiesések megelőzhetőek volnának?

Vezetőknek talán az egyik legnehezebb kérdés annak eldöntése, higgyünk-e a körzeti orvosnak, valóban jogos a távolmaradás és a hivatkozott betegség. Úgy gondoljuk, arra semmilyen szabványnak nincs hatása, hogy munkatársaink egészségesebben éljenek, de arra mindenképpen kell megfelelő eszközt találnunk, mely megkíméli őket a munkavégzés során bekövetkező egészségkárosodásoktól és balesetektől.

Az ISO 45001 (OHSAS 18001, MSZ 28001) szabvány korszakos jelentőséggel bír, hiszen ezen a nehezen szabályozható területen ad iránymutatás a cégek vezetőinek. A CONTROLL Holding Tanácsadó Zrt. tapasztalata, hogy megbízottaink akkor nyúlnak a munkabiztonsági és egészségvédelmi kérdésekhez, amikor kellő elkötelezettséget akarnak nyilvánosan kifejezni munkatársaik elégedettségének növelésére és vezetői felelősségvállalásukra.

Érdekes szempontként hozzá kell tenni ehhez az okfejtéshez még azt is, hogy jelentősen csökkent a táppénzes napok száma azoknál a megbízóinknál, akik az ISO 45001 szabványt bevezették. Tehát kezünkben van egy olyan szabvány, ezáltal követelményrendszer, - melyet a megjelenést követően „MEBIR” rendszerként rövidítünk – amit könnyen adaptálni tudunk az ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001 szabványok által felépített irányítási rendszerekbe.

Mit is jelent a gyakorlatban az ISO 45001 szabvány által leírt munkahelyi egészségvédelem és biztonságirányítási rendszer?

A rendszer kialakításával megteremtjük a lehetőséget olyan objektív tényekkel és kockázatértékelésen alapuló irányítási rendszer kidolgozására, mely alapján a felsővezetés tények alapján döntéseket hoz beosztottjaik egészségének és munkahelyi biztonságának vonatkozásában.

A CONTROLL Holding Tanácsadó Zrt. működésének elmúlt évtizedei az integrált irányítási rendszerek kialakításával teltek, és az ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001, ISO 45001 szabványok által körülírt integrált rendszerekkel elértük, hogy a vállalkozások a legfontosabb szabályozandó feladataikban egységes elvet kövessenek és alkalmazzanak. Ebben a követelmény-együttesben az ISO 45001 által leírt MEBIR irányítási rendszer a legfontosabb folyamatokat az alábbiakban azonosítja be:

  • A munkahelyi kockázatokat, veszélyeket, kockázatértékelések és a kockázat kézbentartásával szabályozzuk.
  • Kielemezzük a hazai és nemzetközi jogszabályi környezetet, valamint a munkabiztonsággal, egészségvédelemmel kapcsolatos követelményeket.
  • Létrehozzuk az erőforrások, az ezekhez rendelt feladatok, a megírt felelősségi körök és a szabályzatok együttes rendszerét.
  • Javaslatot teszünk a vezetői és dolgozói kompetenciákra, képzettségre és tudatosságra.
  • Kidolgozzuk a MEBIR rendszerhez szükséges teljes dokumentációs környezetet, működtetésének szabályozását.
  • Tervet készítünk és gyakoroljuk a felkészülést a vészhelyzeti reagálásokra.
  • Intézményesítetté tesszük az egészségvédelem és biztonság kérdéskörében a teljesítmény mérését és annak figyelemmel kísérését.
  • Az esetlegesen bekövetkező nem-megfelelőségeket kiértékeljük és szabályt alkotunk az újbóli bekövetkezés elkerülésére. 

Az ISO 45001 szabvány, mint irányítási rendszer épít és támaszkodik a folyamatos fejlesztésre, ezért a referencialistánkban megtalálható cégeknél is rendszeres, havi közös ellenőrzést tartunk az általunk kiképzett belső auditorokkal, és monitoringozzuk a közösen felépített irányítási rendszert, keressük a hibát, az eltérést.

Tapasztalatunk szerint semmit nem ér az irányítási rendszer, ha a több szabványnak való megfeleltetés csak formális, nem épít a hazai jogszabályi és hatósági követelményekre. Ezért auditoraink rendelkeznek a felülvizsgálatot végző hatósági követelmények ismeretével, ezáltal javaslatot tudnak tenni a rendszer folyamatos karbantartására, az ésszerűsítési lehetőségek felismerésére.

Az ISO 45001 szabvány által leírt MEBIR rendszer a fenti gondolatok alapján az egyik legjelentősebb támasza lehet a vezetésnek a munkahelyi morál, a dolgozói elkötelezettség és a gondoskodás belső és külső deklarálására. Minden egyes lépés, mely a munkatársak biztonságát és balesetmentes napi tevékenységét támogatja, erősíti a vállalatot, nem csak a minőségpolitikában vállalt célok megvalósításában, hanem a hazai jogszabályok és hatósági elvárások „költségtakarékos” kielégítésében.