Multik beszállítójává akarsz válni? 2.rész

Tanulj tőlük és fogadd el az általuk megfogalmazott követelményeket!

Folytassuk a multi környezettel való kapcsolattartás minőség – menedzsment – munkavédelmi – egészségügyi szabályrendszerének ismertetését!

Az előzőekben pontosan rámutattunk arra, milyen vezetői készségek és képességek szükségesek ahhoz, hogy a vezetőktől kötelezően elvárt „álmodjunk nagyot” gondolathoz társítani tudjunk gyakorlati lépéseket, ha cégünket a megszokott középszerűségből egy nagyobb beszállítói lánc tagjává kívánjuk fejleszteni.

Milyen követelményeket támaszthatnak a multik?

A vezetői készségeket, képességeket és elvárásokat megfogalmazó szabványkövetelmények és ezáltal multinacionális igények második nagy fejezete a termékfejlesztéssel kapcsolatos gondolatok, elvárások köre. Ezen belül a terméktervezés, melyben a beszállítónak a kutatást, fejlesztést és terméktervezési folyamatát oly módon kell bemutatni, hogy az figyelembe vegye a külső fizikai környezetre, munkatársaira, alkalmazottaira és későbbi fogyasztóira való hatását. Tehát innentől életciklusra tervezünk, igényes anyagfelhasználással dolgozunk, csökkentjük a károsanyag-kibocsátást, kidolgozzuk a hulladékkezelést és természetesen mindenről tájékoztatjuk a vevőinket, fogyasztóinkat.

Milyen alapanyaggal dolgozunk?

Egy multi lánc beszállítójává csak akkor válhat egy hazai cég, ha képes megfelelni a kor műszaki színvonalának a felhasznált alapanyagok tekintetében is. Ezeket könnyű tanácsadóként körülírni, hiszen munkánk során ehhez értő specialistáink tételesen átnézik az összes felhasznált alapanyagot és megvizsgálják, azok megfelelnek-e a célország, valamint hazánk jogszabályi előírásainak. Ezek természetesen nem lehetnek az emberi egészségre és környezetre kémiai és fizikai veszélyt okozó anyagok, illetve ha azok – mert a technológiában nem nélkülözhetőek – azt különös gondossággal, a multi által megkövetelt beszállítói elvárások szerint kell használni. Ezekhez a folyamatokhoz hozzá kell rendelni a kockázatértékelést minden folyamatelemre külön-külön, egészen a raktározásig, valamint az alvállalkozókra és licensz gyártókra kiterjesztve is.

Termékbiztonság? ISO 9001? ISO 14001? ISO 50001? OHSAS?

Nem beszélhetünk hosszú távon eredményes beszállítói kapcsolatról, ha nem tudjuk minden egyes beszállított tételnél igazolni azt, hogy vevőink biztonságban vannak az általunk beszállított termék által, mert azok a hazai és nemzetközi szabványokat kielégítve kerültek általunk legyártásra. A CONTROLL Zrt. tanácsadói ennél a szabványpontnál laboratóriumi mélységig, beszállítói szerződéskötés jogi megfeleléséig bezárólag teljes körű támogatást kell, hogy nyújtsanak a beszállítói pozícióra törekvő partnerünknek, hiszen itt egy-egy termék vonatkozásában néha több száz, egymással párhuzamosan futó szabvány- és vevői követelményt kell kielégíteni, amely elvárása a beszállítónak. Az elvárást azonban csak akkor lehet és kell teljesíteni, ha a tulajdonosi érdekeket figyelembe véve mindezt gazdaságosan tudjuk elvégezni. Hát ezért vagyunk közgazdászok, hogy ebben is segítsük partnereinket!

Piaci bevezetés, termékfigyelés, termékellenőrzés

A beszállítói kapcsolatra törekvő cégnek igazolnia kell, hogy az általa előállított termék az előzőekben leírt jogszabályi és vevői elvárásoknak megfelelő, egészségre nem ártalmas (megfelelő dokumentumokkal igazolva), a kiszállítás előtti kockázatértékelést elvégezték és termékbiztonságot érintő bármely komoly probléma esetén hatékony termékvisszahívási folyamatot működtet.

Beszerzés és beszállítók értékelése

Egyre nagyobb volumenű az a hazai vállalkozói kör, aki az egyszerű csavartól 2017-re már komoly alkatrészt vagy részegységet képes beszállítani a hazánkban működő vagy határon túli multinacionális vállalatoknak, ehhez azonban már saját magának is komoly, hozzá beszállító partnerekre vonatkozó értékelési rendszert és ezáltal követelményrendszert kell megfogalmaznia. Tanácsadóinkkal kidolgozzuk a vevői elvárásokra épülő beszállítói értékelési rendszert, figyelembe véve a realitás talaját és a rendelkezésünkre álló költségkeretet.

Bonyolult ez? Nem, hiszen segítünk Nektek!

Várjuk jelentkezésedet!