Tanácsadás - Ipari, szolgáltatási üzletágISO 14001 tanúsítvány - környezetközpontú irányítás (KIR)

Az ISO 14001 szabvány megjelenését követően a CONTROLL Holding Zrt. konzultálta az első nagyvállalati projektet a TVK Nyrt. összes gyáregységében. Környezetirányítási rendszerek kialakításában tanácsadóink rendelkeznek a legátfogóbb referenciával.

Ma már szabványtörténeti tanmeseként tartjuk nyilván a 90-es éveket. Nem csak azért, mert Magyarországon működő szervezetek számára újszerű volt az ISO 9001 szabvány megjelenése, hanem ezért is, mert a vállalatok vezetői számára világossá vált a folyamatos fejlesztés és az Európai Unió által jelzett újabb követelmények integrálása a vállalatirányítási rendszerekbe.

Az ISO 14001 szabvány 90-es években történő megjelenése - mint második rendszerelem - jelentett feladatot és kihívást azoknak a cégeknek, akik környezettudatossággal, környezetvédelemmel kapcsolatban Magyarország határain kívül is kívántak információt és hírt adni cégükről.

Az ISO 14001 és az EMAS rendszerek akkori „háborúja” bizonytalanná tett minket is abban a kérdésben, melyik irányt kell javasolnunk partnereink számára, mely érthető és bemutatható eredményt biztosít.

A tanácsadó céget közül a CONTROLL Holding Tanácsadó Zrt. tette le először a voksát az ISO 14001 szabvány integrált bevezetése mellett, ennek köszönhetően azóta is tartjuk piacvezető pozíciónkat az ISO 9001 – ISO 14001 integrációját tekintve. Bemutatjuk azokat az egyszerű irányítási folyamatokat, melyek alapvetően a cégnagyságtól függetlenül, a minőség és a környezetvédelem együttes alkalmazását biztosítják.

Miért tartjuk fontosnak az ISO 14001 Környezetirányítási Rendszer bevezetését? Mert valamennyi termék és szolgáltatás szoros és kikerülhetetlen kölcsönhatásban áll a természeti környezettel. Ezért kötelezően beszélnünk kell megbízóinknál az előállítási folyamat környezetkárosító hatásairól, hiszen a társadalmi reakciók egyre aktívabbak, és ha figyelembe vesszük a mögöttünk hagyott több mint 20 évet, akkor látható, hogy a környezetirányítás már komoly jogi, politikai és hatósági elvárásokat fogalmaz és követel meg megbízóinktól.

Az ISO 14001 Környezetközpontú Irányítási Rendszer a vevők, a közvélemény és a civilek elvárásait egységes és könnyen átlátható rendszerben egyesíti, ezért a bevezetés első időszakában is versenyképességi előnyöket biztosít a konkurenciával szemben.

Az ISO 14001 tanúsítvány kedvező hatásai:

  • pozitív hatásokat gerjeszt a vevőknél, a hatóságoknál, beszállítói partnereknél,
  • a hazai és az európai uniós közbeszerzési eljárások kötelezően előírják,
  • az ISO 14001 rendszer csökkenti az anyag- és energiafelhasználást, szennyezőanyag-kibocsátást és a környezeti kockázatot,
  • a CSR rendszerbe beépíthető, ott erőt és magabiztosságot ad,
  • igazolja és alátámasztja a cég folyamatos fejlődését, a menedzsment környezetvédelemmel kapcsolatos elkötelezettségét

A 2850 befejezett projektünk alapján képesek vagyunk megválaszolni a legfontosabb kérdést, miszerint kinek is lehet és kell ajánlanunk az ISO 9001 szabványra épülő vagy attól független ISO 14001 tanúsítvány megszerzését? Minden olyan szervezet számára hasznos a Környezetközpontú Irányítási Rendszer ISO 14001 szabvány általi bevezetése, akik a környezeti tudatosságot, a fenntartható fejlesztés deklarálását, az erőforrásokkal való tudatos gazdálkodást és az ezekből leképezhető pénzügyi megtakarítást egy projekt bevezetésével és auditálásával kívánják elérni. Ajánljuk azoknak a cégeknek, akik csökkenteni kívánják tevékenységükből adódó környezeti kockázatokat, mert tisztában vannak a környezetszennyezés és a környezetterhelés fontosságával.

Tanácsadóink az ISO 14001 tanúsítvány megszerzéséig vezető felkészítő munkájuk során, közgazdász végzettségükből adódóan, érzékenyek a rendszerbevezetés gazdasági hatásaira is. Ennek érdekében tudatosan építjük fel az erőforrások hatékonyabb alkalmazását. A nyersanyag erőforrások és az energiafelhasználás szintjeinek csökkentésével az általunk leírt és meghatározott folyamat betartásával, megbízóink tevékenységét tekintve javuló jövedelmezőséget garantálunk. Ez nem egyszerűen csak az energia- vagy a hulladékgazdálkodás költségeinek csökkentő tendenciáira vezethető vissza, hanem azokra a járulékos pozitív folyamatokra is, mint a közbeszerzéseken és pályázatokon elért többlet-támogatások és bevételek, illetve alacsonyabb hatósági büntetési kockázatok.

Meg kell említeni az ISO 14001 tanúsítvány bemutatásakor a jogszabályoknak való megfelelést is, hiszen a magyarországi jogi normatívák és a konkrét környezetvédelmi jogi elvárások egyre szigorúbb működési és gazdálkodási feltételeket határoznak meg. Ezért az ISO 14001 szabvány általi rendszerműködtetés a környezetvédelmi felelősség kockázatának minimalizálását és a társadalmi, közösségi és piaci megítélés javulását egymással párhuzamosan támogatja és biztosítja.

Az ISO 9001 – ISO 14001 integrált irányítási rendszerként történő bevezetése és auditálása az egyik legjelentősebb vezetői döntés a gyártó és szolgáltató cégek számára, melyhez tanácsadóink a dokumentáció elkészítésétől a szabványok által megkövetelt oktatásokon át, egészen az auditálási folyamatokig terjedően komplex szolgáltatásokat nyújtanak.