ISO 50001 auditált rendszer vs. MEKH

Az elmúlt hónap szakmai eseményeire vártunk néhány éve, amikor az ISO 50001 kiépítési kényszere megjelent az ISO 9001 integrált irányítási rendszerelemeként

Éveken keresztül nem hallottak mást ügyfeleink, csak fenyegetést; mi lesz akkor, ha az ISO 50001 szerint kiépített rendszer(ek) auditált működését megkezdi ellenőrizni ilyen vagy olyan hivatal. Akkor még nem nevesítették a ma már üzemszerűen működő Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalt. Ma már legalább azt tudjuk, melyik hivatal felügyeli és ellenőrzi a független tanúsítók által auditált ISO 50001 szabvány szerint kiépített energiairányítási rendszereket!

A CONTROLL Holding Zrt. többezres referenciái közül számos, leginkább nagyvállalati kategóriába eső partnerünk keresett meg az elmúlt években, hogy az ISO 9001 – sokuknál ISO 14001 szabvánnyal kiegészített – szerint működtetett irányítási rendszerük elemeit egészítsük ki az ISO 50001 energiairányítási követelményrendszerrel oly módon, hogy a klasszikus irányítási funkciókat – tervezés, célok, politika, belső audit, vezetőségi felülvizsgálat, kockázatértékelés – integráljuk a vezetés, középvezetés és a dolgozói kör által használt dokumentumok és szabályozások szintjéig.

Mivel a projektek indításánál már a „szükségszerű és kötelező” gondolatok is elindultak, könnyű volt partnereinkkel szerződést kötni és ma már több mint száz nagyvállalati ügyfelünknél auditált ISO 50001 szerinti integrált irányítási rendszer működést vizsgálunk felül, ellenőrzünk és auditáltatunk.

Eddig a történet szép és kerek is lenne, hiszen tanácsadói oldalról kijelenthetjük, a projektek befejeződtek.

A hírlevelünk elején jelzettek szerint nem indult volna el az elmúlt hónapokban az adatközlés, az állapotjelentés-leadás, a tanúsítványok leadása, azaz érdeklődés a Hivatal részéről: Hol tartotok? Mit végeztetek? Milyen eredményeket értetek el?

Az adatkérések tárgyszerűek voltak, melyekre partnereink rövid és eredménytermékkel igazolható válaszokat adhattak. Úgy látjuk, eredményessé vált a jogszabályi környezetben még bizonytalanul megfogalmazott együttműködés a Hivatallal és a tanúsított irányítási rendszerekkel, mert szerencsére nem kér mást a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal, mint amit az ISO 50001-es szabvány előír.

Ne felejtsük el itt a figyelmet ismételten felhívni arra, hogy az ISO 9001-es szabvány szerinti működésben már rutinnal rendelkező cégeknek szakmailag egyszerű feladatnak bizonyult az 50001-es szabvány teljes követelményrendszerének kialakítása.

Tehát üzenjük innen ma még minden tétovázó, jogszabályt nem követő, de a cikkünket olvasó cégvezetőnek, hogy ha cégére a törvényi szabályozás által megköveteltek érvényesek és még nem tett lépéseket, mielőbb hívjon minket! Szinte minden tevékenység és iparág típusban már kidolgozott metódus mellett tudjuk konzultálni az ISO 50001 szabvány bevezetését a már működő – vagy újonnan kialakításra kerülő – irányítási rendszerbe!