Újabb tőzsdei cég a referencialistánkon

Akvizíciós folyamatok egységes vezetési és irányítási rendszerrel támogatva

Van súlya a pénzköltésnek…

A napi hírek sorai között számos olyan információ jelenik meg, amely az elmúlt évek jelentős tulajdonosi változásairól számol be. Ezt természetes folyamatnak kell tekintenünk, hiszen Magyarországon egyre erősebb tulajdonosi érdekcsoportok alakultak ki, akik megfelelő tőkével, kiváló vezetési ismeretekkel rendelkezve figyelik a piac szereplőit és ott, ahol értéket és fejlesztési lehetőséget látnak, aktív, sokszor a tulajdon megszerzése irányába menő lépéseket tesznek.

Miben tudunk segíteni?

Mint minden gazdasági folyamatban, a vásárlásnál is a legfontosabb: jót venni olcsón és eladni drágán. Ahhoz, hogy ez az idealisztikus kép teljesüljön, fejleszteni szükséges, tehát nem elegendő megszerezni valamely céget, kell, hogy legyen tudás és szakértelem annak fejlesztéséhez, piaci pozíciójának növeléséhez. A Controll Zrt. ebben a folyamatban nyújt aktív segítséget és támogatást, hiszen a jogi, a gazdasági átvilágítás mellé harmadik lábként egy igényes befektető a technológiát is értékelteti, megvizsgálva annak korszerűségét és a hozzárendelt humán erőforrás értékét.

SET NYRT akvizíciós tudása

Meg kell szoknunk és el kell fogadnunk, hogy Magyarország üzleti életében olyan kiváló fiatalemberek kezdték meg pályafutásukat, akik világot járt módon és szemlélettel kezelik a hazai gazdasági életet és kellő bátorsággal bírnak, hogy néha nagyobbakat álmodjanak azoknál, akik egy-egy cég létrehozásában, vagy még a kigondolásában részt vettek. Ilyennek tekinthetjük a SET Nyrt. vezetőit, tulajdonosait, hiszen a cégcsoport egyre több olyan értékes elemmel bővül, amely az akvizíciót követően folyamatosan növeli saját értékét, piaci részesedését. A Controll Zrt. tanácsadói az egységes folyamatirányítás és vezetési rendszer cégcsoport szintű kidolgozását végzik, biztosítva a vezetői és tulajdonosi kört arról, hogy „egy asztal mellől átlátható folyamatok” kerüljenek fel az okos eszközökre, hogy bárhonnan, bármikor a cégcsoport bármely elemét lehessen ellenőrizni.

Milyen outputja van tanácsadási folyamatunknak?

A központi irányítási funkciók okos eszközökön történő megjelenítése, a szektoroktól független adatcsoportok összeállítása a napi folyamatos vezetői döntések meghozatalát szolgálja. Ezért olyan folyamatszabályozási modellt építettünk fel, melyet minden akvizícióba bevont cégnek értenie és ismernie kell és ez alapján kell működtetnie saját szervezetét. A központi irányítási funkciók egyrészt építenek az ISO 9001 szabvány logikus fejezeteire, másrészt a SET Nyrt. által alkalmazott informatikai rendszer adta lehetőségekre.

Köszönjük a hosszú távú szakmai kapcsolatot, valamint azt a tényt, hogy közös gondolatokkal, együttes erővel lehet a cégcsoportot fejleszteni.