Különleges projekt – különleges megbízás

2010-ben a Kormányzat megfogalmazta a honvédelmi nevelés fontosságát

A Honvédelmi Sportszövetség mára az egyik legnagyobb integráló szerepet betöltő szakmai szervezetté fejlődött attól az alapvető alapítási szándéktól vezérelve, hogy több mint kétszáz megyei szinten megépülő sportközpont szolgálja a fiatalok honvédelmi nevelését a sporton keresztül.

Nemesi előjogok

Amikor egy tanácsadó egy számára ismeretlen területre téved, mindig megköszöni, hogy olyan szakmát képvisel, ahol folyamatosan új kihívásokra talál, fantasztikus embereket és különleges folyamatokat ismerhet meg. Így voltunk mi a Honvédelmi Sportszövetséggel aláírt szerződéskötéskor is, hiszen amikor egy tanácsadó elkezdi kutatni a honvédelmi nevelés gyökereit, érdekes adatokba botlik.

A háborús világégések előtt a nemesi és grófi címekhez a legtöbb esetben nemcsak az társult, hogy a gyerekek és a felnőttek is nagy biztonsággal ültek le a zongora elé vagy fogtak a kezükbe hegedűt – és természetesen kottát értően zenéltek – hanem a következő pillanatban már lóhátra pattantak vagy kardot fogtak a kezükbe, vagy éppen vadászatra indultak. A nemesi ranghoz tehát hozzá tartozott az a sportszeretet, amelyet leginkább az újkori olimpiák szóhasználata miatt öttusának hívunk, mert ezek a sportágak egy csokorba kötve a régmúlt idők nemes, gazdag emberei által űzött sportok voltak. Mivel ez a társadalmi réteg adta a katonai vezetés elitjét is, érthető, hogy a nagy hírű Ludowikán is ilyen jellegű sportképzések folytak, hogy a katona emberek ne csak tudást, hanem tartást is kapjanak.

Sportnevelés a XXI. század követelményei alapján

Az előző gondolatokat felismerve döntött úgy a kormány, hogy a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Ludowika épülete a szellemi hátteret kell, hogy biztosítsa a következő generációk számára és a megalapítandó sportközpontok pedig olyan történelmi gyökerekre épülve lássák el feladatukat, amelyeket a nemesi hagyományok is őriznek: lövészet, vívás, lovaglás és a többi sportág figyelembe vételével minden fiatal számára elérhetőek legyenek.

A honvédelmi sportközpontok szerepe

A Szövetség célja, hogy a folyamatosan bővülő és egyre több helyen alapkő-letételi szintig eljutott sportközpontok központi irányítási funkciói, a tevékenységet támogató folyamatok szabályozásai európai mércével mérve is az ISO 9001 szabvány követelményeit kielégítve működjenek. A CONTROLL Holding Zrt. tanácsadói ezt a nemes „hadi” feladatot vállalták el és az elmúlt hetekben sikeres audittal zártuk le a projektet.

Bízunk benne, hogy fiataljaink a honvédelmi sportközpontokon keresztül azokat a nemes hagyományokat követve fognak fejlődni, amelyeket az alapításkor a Magyar Kormány meghatározott és a kiváló sportvezetőkből álló menedzsment a jelen kor követelményeihez illesztve megvalósít.