Tanácsadás - Közigazgatási, önkormányzati üzletág

Felnőttképzés

Közigazgatási auditor képzés, időgazdálkodási tréning, stresszkezelési tréning, kommunikációs tréning

ISO 9001:2015 ÖMIP minőségirányítási rendszer szabványra épülő közigazgatási auditor képzésünk felépítése:

 • minőségirányítási rendszerekről általában, hazai pozitív példák, nemzetközi közigazgatási benchmark adatok
 • kockázat alapú gondolás beépülése a közigazgatás irányítási rendszerének működésébe
 • közigazgatási szolgáltatási folyamatok meghatározása, folyamat szemléletű szabályozási környezet kialakítása
 • ISO 9001:2015 szabvány követelményeinek irányítási rendszerben való megjelenítése, dokumentálása, informatikai támogatása
 • integrált irányítási rendszerek, mint a folyamatok támogatásának és kockázatértékelés alapjai és azok alkalmazási lehetőségeinek bemutatása
 • a folyamatszemléletre épülő irányítási rendszer esettanulmányainak közös feldolgozása
 • a folyamatos fejlesztésre épülő jegyzői, vezetői és munkatársi gondolkodás
 • auditori szerepek és feladatok
 • kérdezéstechnika, magatartási modellek a helyes auditori gyakorlatra épülően
 • a belső auditok eredményeinek vezetés felé történő visszacsatolása
 • gyakorlati feladatok, jó és rossz gyakorlati megoldások audit szinten történő közös megbeszélése
 • írásbeli vizsga.

 

Időgazdálkodási tréningünk felépítése:

 • Néhány gondolat az időről – fogalma, tulajdonságai, az idő-paradoxon
 • Szokások megfigyelése
 • Problémák az időgazdálkodásban
 • Időkiváltás, időteremtés – a sikeres munkavégzés egyik záloga a delegálásra való képesség megszerzése
 • Hatékony időgazdálkodás – módszertan
 • Időgazdálkodás a közigazgatásban – gyakorlatok

 

Stresszkezelési tréningünk felépítése:

 • A stressz „tudománya” – stresszhelyzetek, a stressz felismerése, hatásmechanizmusok
 • Stresszorok – személyes, külső, belső stresszorok
 • A stressz mint energiaforrás – ütközési helyzetek, érzelmi töltöttség kezelése, düh, harag építő jellegű kifejezése, átalakítása cselekvési energiává
 • A stressz kezelése
 • Relaxációs technikák
 • Ügyfél – ügyintéző stressz sajátosságok
 • Stresszkezelés a hivatalban – gyakorlat, kiértékelés.

 

Kommunikációs készségfejlesztés a közigazgatásban című tréningünk tartalma:

 • Tanuld meg a kommunikációt! Fejleszd egyéniségedet!
 • Nézzük meg, kik is vagyunk valójában!
 • A kommunikáció célja és alapelvei, típusai
 • Verbális és nonverbális kommunikáció
 • Kommunikációs helyzetgyakorlatok
 • Ha látjuk a hibáinkat, fejlesszük képességeinket!
 • Ha már tudunk beszélni, akkor tegyük is azt – mi is valójában a kommunikáció?
 • A kommunikáció információtartalma
 • Gyakorlatok
 • A tárgyalás, tárgyalási technikák
 • A tárgyalás és az ügyintézés típusai, speciális elemei
 • Belső kommunikáció
 • Kommunikációs és tárgyalástechnikai gyakorlatok.