Tanácsadás - Ipari, szolgáltatási üzletág

NATO AQAP 2110 szabvány - katonai minőségirányítás

Minden hazánkban és az Európai Unióban működő cég számára kiemelkedő üzleti lehetőséget biztosít az, amikor a Magyar Honvédség megrendelést ad. Ez nem csak azért fontos üzleti és piaci hír a cégek számára, mert a hadsereg az egyik legnagyobb vevő, hanem azért is, mert olyan követelményrendszer együttes megfelelését igazolja vissza a honvédség, mely a gazdasági élet más területén is kiemelkedő referenciaértékkel bír.

 

A Magyar Honvédség hasonlóan a NATO többi országában működő katonai szervezetekhez, a hadieszközök beszerzésekor, a ruházati és egyéb anyagoknál, élelmiszereknél, üzemanyagoknál a legszélesebben értelmezett minőségügyi és megbízhatósági szempontokat érvényesít.

AQAP 2110 szerint kiépített minőségirányítási rendszer kiemelt szempontként kezeli:

  • a megbízhatóságot, mert minden honvédség által felhasznált anyag, eszköz és berendezés a legmagasabb technikai és technológiai színvonalon kell, hogy elkészüljön,
  • a gondosságot, megbízhatóságot, hiszen a hadseregekben rendszeresített hadfelszerelések jelentős része összetett és fejlett technológiát képvisel, és ezáltal az emberi életre és környezetre is veszélyes termékként kell nyilvántartani,
  • a különleges körülményeket, hiszen a felhasználása ezen termékeknek extrém helyzetekben következik be,
  • gazdaságosságot, mert az AQAP 2110 minőségirányítási rendszerrel jelentős költségeket lehet megtakarítani.

A Magyar Köztársaság Honvédelmi Minisztériumának követelményrendszere a NATO AQAP 2110 szabvány által kialakított dokumentációs rendszerben megfogalmazott követelményekre épül, mely az ISO 9001 szabvány előírásait is feldolgozza. Ennek is köszönhető az AQAP 2110 szabvány elismertsége és megbecsültsége, hiszen a NATO követelmények által támasztott különleges igényeket könnyen érthető és világos szerkezetű folyamatokkal írja le.

A NATO AQAP 2110 tanúsítás által nyújtott előnyök:

  • a honvédelmi beszerzések csak azoktól a cégektől engedhető meg, akik rendelkeznek az AQAP 2110 tanúsítással,
  • a többi minisztériumi beszerzésnél is előnyt élvez, ha egy magasabb NATO követelménynek megfelelő minőségirányítási rendszert tud bemutatni a pályázó,
  • a NATO katonai szervezetén belül teljes körűen elfogadott, beszerzési követelményként definiált,
  • jól integrálható az ISO 9001, ISO 14001 szabványokba

A katonai minőségirányítás a haditechnikai termék egész élettartama alatt alkalmazandó, ezért a tanácsadási munkánk során különös hangsúlyt fektetünk az előállítási folyamat teljes egészére, figyelembe véve a folyamatos javításra és tökéletesítésre vonatkozó előírásokat, illetve a kockázatértékelést a tervezési szakaszban. Kiemelt figyelmet fordítunk az általunk megfogalmazott folyamatok során a felülvizsgálatokra, mérésekre, a folyamatok figyelemmel kísérésére, illetve a hiba-megelőzési és helyesbítő tevékenységekre.  Szükséges megemlíteni az AQAP 2110 szabvány bevezetésénél a szerződéses követelményeket, hiszen a pénzügyi és gazdasági alkalmasság, valamint a jogi megfeleltethetőség szerves része az irányítási rendszernek, csak ezek együttes megfelelése esetén tudjuk biztosítani az AQAP 2110-nek való teljes körű megfelelést.

A 2850 befejezett projektünk referenciaértéke, hogy nem csak az adott szabvány bevezetését és auditálását hajtottuk végre, hanem ügyfeleink igényeihez illeszkedően integráltuk azokat az egyéb szabványelemeket is, melyek az adott megbízó szakmai követelményrendszeréhez illeszthetőek. Ezen elvek alapján dolgozunk az ISO 9001 – ISO 14001 – NATO AQAP szabványok közös integrált bevezetésén, mert a katonai beszállítást csak ezen szabványok együttes teljesítésével tudjuk biztosítani. A CONTROLL Holding Tanácsadó Zrt. referencialistájában található meg a legtöbb Honvédelmi Minisztérium által alapított cég, így jártasságunk nem csak referenciánk számával, hanem a közel 20 éves folyamatos együttműködéssel is igazolható.

Tanácsadói munkánk során az előző gondolatok figyelembe vételével készítjük el az AQAP 2110 szabványnak megfelelő teljes rendszerdokumentációt. NATO minőségügyi követelményeket pontosan ismerő oktatóink és trénerein az elkészült dokumentációk alapján elvégzik a vezetői és munkatársi képzéseket, s a NATO követelményeket ismerő belső auditáló körrel közösen végrehajtjuk az AQAP 2110 szabvány belső, teljes körű felülvizsgálatát. A tevékenységünk zárásaként felvesszük a kapcsolatot ennek a speciális NATO AQAP 2110 szabvány auditálására feljogosított szervezettel, akikkel együttműködve, segítjük partnereinket a sikeres tanúsítási folyamat lebonyolításában.