Multik beszállítójává akarsz válni? 3. rész

Tanulj tőlük és fogadd el az általuk megfogalmazott követelményeket!

Az előző két hírben „oktatásunk” már kiterjedt arra, milyen vezetéssel kapcsolatos irányítási folyamatokat, termékfejlesztési tevékenységeket kell végezni a multi környezetben a beszállítási pozíció biztosítása érdekében. Folytassuk a sort a harmadik, szabvány által előírt követelménnyel, az üzemeltetési és ellátási lánc követelményeivel!

Legyártottuk! Raktározzuk? ISO 9001? ISO 14001?

Ahogy a Tanú film kiváló dialógusa leírja a hazánkban termesztett narancsot: „Kicsit sárgább, kicsit savanyúbb, de a mienk!” A hazai gyártási kultúra egyik legszegényesebb területe a raktározás, ahová a legkevésbé fordítottak anyagi erőforrásokat. Ennek oka a rendkívül gyorsan romló végáru minőség az időjárás és egyéb környezeti hatások miatt. Az elmúlt években különösen a multinacionális vállalatoknál a beszállítók irányából egy jelentős változás indult el: egyre korszerűbb és egyre jobban működő raktárak, magasraktárak épültek. 

Üzem- és folyamatbiztonság! ISO 9001!

A beszállítói követelményrendszerek ezen a ponton sem tudnak újdonságot adni a meglévő keretszabványok által követelteken túl, hiszen nem várnak el mást, mint kockázatértékelést a gyártó és termelő üzemre és annak folyamataira, továbbá intézkedéseket, ha azok egy bizonyos kritikus szint fölöttiek. Meghatározásra kell, hogy kerüljön a biztonsági és környezeti hatások értéke, mértéke és az előzőek alapján természetesen azok kockázata is és ahogy az ISO 9001 szabvány 35 éve megköveteli: legyenek folyamatleírások hozzárendelt dokumentumokkal, bizonyítékokkal és felelősökkel. A többi követelmény ebben a szabványos környezetben már csak „hab a tortán”, hiszen károsanyag-kibocsátást, zajértéket és minden egyebet megkövetel, ami a munkavédelemmel, foglalkozás-egészségüggyel, környezetvédelemmel és minőségbiztosítással kapcsolatban megkövetelhető. 

Karbantartás és felülvizsgálat. ISO 9001! OHSAS!

Két szabványkövetelmény került összedolgozásra, hiszen a munkabiztonság a karbantartásnál, felülvizsgálatoknál kiemelten kezelendő kockázat, ezért intézkedéseket, szabályzatokat kell létrehozni annak érdekében, hogy a veszélyes munkával kapcsolatos biztonságos munkavégzés engedélyezhető legyen. A karbantartást teljes körűen szabályzati szinten körül kell írni, időtartam, humán erőforrás és technológiai oldalról is. 

Bonyolult ez? Nem, hiszen segítünk Nektek!

Várjuk jelentkezésedet!