MKIK Országos Vállalkozói Mentorprogram

… mert fejlődni kötelező

Az MKIK szerepe a gazdaság újraindításában

Az érdekképviselet és a szakma képviselete mindig is célja volt az egyes iparágak és szolgáltatói területek kamarai szervezeteinek, ezért is különösen fontos annak a ténynek a jelenkori felismerése, hogy a hazai vállalkozókat tömörítő kamara milyen, a gazdasággal szorosan összefüggő támogatói szerepeket vállal fel. A 2020-as év megkerülhetetlen és talán egyik legfontosabb gazdaságélénkítő projekt felhívása fogalmazódott meg az országos mentorprogram meghirdetésével, melyben a megyei kamarák előminősítették azokat a cégeket, akiket meghívással bevontak a mentorprogramba. Ahhoz, hogy mentor és mentorált kapcsolata szakmailag is felvállalható és eredményességre okot adó kimenettel szolgáljon, felül kellett vizsgálni az előző évtizedek lezárt, de eredményeket kevésbé felmutató programjait. A konklúzió egyszerű: nem ér semmit az a program, ahol a mentoráltak olyan mentor által irányított folyamatban vesznek részt, ahol a folyamat tudásbázisát képező mentor nem lát rá az iparág teljes egészére, nem ismeri annak problémáit és üzleti kihívásait. Ebből a felismerésből következett az MKIK mentorprogramjának talán legnagyobb értéknövelő eleme, hogy minden megyében három jelentős multinacionális vagy hazai nagyvállalatot behívott a programba (Continental, Bosch, Emerson, stb.), akik képviselték azt a biztos szakmai alapot, amely például az autóipari beszállítói kör felé nemcsak tanulópályát biztosít, hanem egyből üzleti lehetőséget is a projekt végén.

Controll Zrt. – MKIK

A három nagyvállalati mentor megyénkénti projektjébe a tudásbázis növelése, az ismeretanyagok összefoglalása céljából tanácsadó cégek felé közbeszerzési eljárás került kiírásra. A Controll Zrt. is elindult ezen a tenderen és örömmel, egyben megbecsüléssel vettük tudomásul, hogy a tenderen induló tanácsadó cégek közül a mi szakértelmünket tartotta a kiíró alkalmasnak, hogy tanácsadóinkat kiemelve arra adjanak visszacsatolást, hogy képesek vagyunk ebbe az 540 céget tömörítő, talán eddigi legnagyobb mentorprogramban olyan tanácsadói támogatást nyújtani, amely jelentős szervezeti és folyamatfejlesztés tud elindítani a cégeknél. Ezekben a napokban vagyunk félúton a projekt teljesítésével és bízunk benne, hogy a nyári befejezést tekintve a megyénként velünk együttműködő mentorcégekkel közösen több száz olyan autóipari beszállítót fogunk tudni „felkínálni” a piacnak, akik megállják helyüket nemcsak rövid, hanem hosszú távon is. A projekt másik fő iránya a külpiacra való jutás képességének fejlesztése, amely talán legnagyobb hiányossága a kkv szektornak, de itt is reménykedhetünk benne, hogy az 540 cég közül többen – és néhány év múlva egyre többen – fognak tudni biztos külpiaci kapcsolatokat építeni a megszerzett és felhasznált tudásuk által.

A projektirányítás tapasztalatai

Nem lehet megkerülni azt a tényt, hogy minden jelentős országos szintű projekt eredményeire jelentős hatással van az, hogy az adott hónap vagy év alatt miként fogják meg a kezét az együttműködő partnereknek. Itt a mi oldalunkról is szólni kell az MKIK projektirányító munkatársainak profizmusáról és felkészültségéről és ki kell emelnünk azt az érzékenységüket is, amellyel az összes megyében lévő helyi koordinátorokkal együttműködve az 540 cég felé fordultak.

Ez jelentett egyrészt egy folyamatos támogatást az irányukból felénk, tanácsadó cég felé, másrészt pedig folyamatos visszacsatolást a bevont cégek vonatkozásában a pontos, időtakarékos szervezés kapcsán.

A pandémiás időszakot követő gazdasági újraindítási program jelentős feladata, hogy az MKIK projektben is megszólított kkv szektor cégei az előző évek árbevételét, folyamataik hatékonyságát, üzleti eredményességüket fejlesszék, hiszen ezzel hozzájárulhatnak megyei szinten nemcsak a munkaerő megtartásához, hanem beszállítói pozíciójuk stabilizálásához.