Tanácsadás - Ipari, szolgáltatási üzletág

ISO 37001 - Antikorrupciós Irányítási Rendszer

A XXI. század nem nélkülözi és ezáltal sajnos nem szünteti meg azokat a negatív társadalmi folyamatokat, amelyek közül egyik legtámadhatóbb és büntetendőbb: a korrupció.

A komoly társadalmi, morális és politikai károkozás a működő gazdasági környezetet, ezáltal partnereinket, cégeinket folyamatosan veszélyezteti. Ma látható, hogy a legprofesszionálisabb cégműködés során is emberi gyarlóságra visszavezethető módon  megjelenhet a korrupció, amelyet csak nagyon tudatos vezetői és szabályozási környezettel lehet távol tartani a cégektől.

A Controll Zrt. tanácsadói a ’90-es években kezdték meg Magyarországon elsőként az önkormányzatokkal, államigazgatási szervekkel, minisztériumokkal való együttműködést, először csak a minőségirányítási rendszerek bevezetésével, a későbbiekben szervezetfejlesztéssel és ma már az antikorrupciós rendszer szabályozási környezetének megfogalmazásával, kiterjesztésével és a szervezetet érintő auditálásokkal. Munkánk során képesek vagyunk arra, hogy a szabvány által, amely jó gyakorlatként meghatározza mindazon lépéseket és feladatokat, amelyek a szervezetre és azon belül a köz- és magán szférára, de már a nonprofit ágazatra kiterjesztendően is eredményesen bevezethetőek a szigorú szabályalkotás folyamatán keresztül.

Az ISO 37001 szabványt az ISO 9001 szabvány követelményeihez illeszkedően integrált rendszerként vezetjük be, hozzárendelve mindazokat a szabályzatokat és utasításokat, amelyek a cég vezetését és tulajdonosait átlátható módon tájékoztatja a feladatokról és a munkatársak számára a napi tevékenységek szintjén a betartandó szabályokról.