Tanácsadás - Ipari, szolgáltatási üzletág

ISO 22000 tanúsítvány - élelmiszerbiztonság

1990-ben a McDonald's projektben tanultuk meg, mennyire fontos az élelmiszer-előállítás folyamatában az élelmiszerbiztonság. Azóta közel 600 ügyfelünk az általunk meghatározott irányítási rendszer figyelembe vételével jelentősebb ügyfél-reklamáció nélkül éri el szakmai sikereit.

ISO 22000 szabvány létrejöttét alapvetően a fejlődés kényszere irányította, hiszen az élelmiszeriparban dolgozó gyártók és velük kapcsolatban lévő szolgáltatók eredményesen alkalmazták a HACCP rendszert, mely az élelmiszerbiztonság követelmény-együttest világosan és pontosan meghatározza.

ISO 22000 szabvány létrejöttének az üzleti kapcsolatrendszerek szigorodása, a vevő – beszállító kapcsolat erősödése és a számon kérhető felelősség kérdéskörének egyre gyakrabban feltett kérdése a tanúsíthatóság volt a meghatározója. Kialakulásakor a tanácsadó szakma is örömmel fogadta az átlátható és világos folyamatokat, az azoknak való megfelelést pedig könnyen illeszteni tudtuk az ISO 9001 dokumentációs és működési modelljébe. Magyarországon az élelmiszeriparban tevékenykedő cégek különös hangsúlyt fektetnek a hatósági előírások egyre szigorúbb előírásainak teljesítésekor az élelmiszerbiztonságra, illetve az élelmiszerlánc bármely elemének megfelelőségére. A HACCP rendszer közel 25 éves szakmai fejlődése ma már az iparágban bekapcsolódni szándékozó cégeknek jelentős benchmark adatbázist biztosít, legyen az gyártás vagy szolgáltatás.

ISO 22000 szabvány egységes követelményrendszerben határozza meg a HACCP követelmények beépülését, ezért az Élelmiszerbiztonsági Irányítási Rendszer keretében kialakított szabályozások a ma ismert összes élelmiszerlánc követelménynek megfelel.

Tanácsadóink 25 év tapasztalatait felhasználva az alábbi, az ISO 22000-re vonatkozó érvrendszert ajánlják az Ön figyelmébe:

 • A HACCP rendszer a követelmények egyszerű és logikus felépítésén túl nem minden esetben elegendőek a vevők bizalmának elnyeréséhez, mivel nem auditálhatóak.
 • Az előző gondolat folyamodványa, hogy a HACCP rendszer által kialakított irányítás rendszer nehezen integrálhatóak a gyártás, szolgáltatás napi feladataiba, illetve sok esetben a már meglévő irányítási rendszerekbe.
 • Az ISO 22000 Élelmiszerbiztonsági Irányítási Rendszer kiépítéséhez és tanúsításához vissza nem térítendő állalmi támogatás áll rendelkezésre.
 • A befektetett vezetői és technológiafejlesztési munkát hazai és nemzetközi auditáló cégekkel felülvizsgálni lehet, a kiadott tanúsítvány nemzetközileg elfogadott.
 • Az ISO 9001 szabványt alkalmazó élelmiszeripari gyártó cégek számára kevesebb terhet jelent az ISO 22000 szabvány egységes követelményeinek rendszerbe integrálása, mivel a két szabvány könnyen és egyszerű folyamatok mentén dolgozható egységes, integrált rendszerré.
 • ISO 22000 szabványt használhatja az az élelmiszergyártó is, aki nem közvetlenül vesz részt az élelmiszerlácban, ilyen lehet pl.
  • gazdaságok,
  • halászati vállalkozások,
  • tejüzemek,
  • hús-, hal- és takarmány-feldolgozó,
  • kenyérgyárak, gabona-feldolgozók, konzerv- és fagyaszott termék üzemek, stb.

A felsorolásból is látható, az ISO 22000 szabvány követelményprofilja, illetve egyes szabványrészei bármely termékre vonatkozhat, amely érintkezésben, vevő-beszállítói kapcsolatban van az élelmiszeriparral.

Szakmai érveink biztosan meggyőzik Önt az ISO 22000 szabvány alkalmazhatóságáról, de ne felejtsük el hozzátenni azokat a gondolatokat is, melyek a HACCP-vel kapcsolatban fontosak. Az Európai Unió üzenete a HACCP-ről:

„Az élelmiszergyártóknak azonosítaniuk kell tevékenységük minden olyan lépését, amely kritikus az élelmiszerek biztonsága szempontjából, és biztosítaniuk kell a megfelelő biztonsági eljárások azonosítását, bevezetését, fenntartását és felülvizsgálatát a HACCP rendszer kialakításához alkalmazott elvek alapján.”

Az Európai Unió fent idézett alapgondolata az élelmiszerek biztonságáról meghatározza tanácsadóink számára követendő HACCP bevezetés lépéseit és az alkalmazandó szabályokat:

 • Veszélyelemzés végrehajtása során be kell azonosítanunk a gyártási folyamat teljes egészére mindazon veszélyeket, melyek kockázatot rejtenek a végtermék felhasználásával és minőségével kapcsolatban.
 • Tanácsadóink a veszélyelemzést követően meghatározzák azokat a kritikus szabályozási pontokat, melyek a leglényegesebb beavatkozásokat igénylik.
 • Eddigi auditori tapasztalataink alapján a beavatkozási hibahatárokat ki kell jelölnünk.
 • Kialakítjuk a szabályozási pontokat megfigyelő rendszert, hozzárendeljük a vizsgálatokat és ellenőrzéseket a szükséges idő és költségek figyelembe vételével.
 • Rögzítjük azokat a határértékeket, melyek esetleges átlépését dokumentálni szükséges.
 • Teljes körű HACCP dokumentáció megírását követően végrehajtjuk a vezetők és a munkatársak oktatását.

Határozottal állítjuk és az élelmiszeripari referenciáink vissza is igazolják, az ISO 22000 szabvány és/vagy HACCP rendszer bevezetését követően csökkentek a működési költségek, mivel a folyamatok szabályozásán keresztül jelentős működési hatékonyságot tudtunk elérni.

ISO 22000 szabvány által kialakított Élelmiszerbiztonsági Irányítási Rendszer jelentős HR hatással is rendelkezik, mivel az általunk konzultált projektekben munkánk eredményeként javítani tudtuk a külső és belső érdekeltségi kapcsolatokat, a vezető – beosztott és a vevő – beszállító vonatkozásában.

ISO 22000 szabvány bevezetésekor megkerülhetetlen annak a szempontnak az értékelése is, mely az élelmiszerbiztonságon belül a jogszabályoknak való megfelelést, azaz az törvényi és szabályozási követelmények együttes, a gyártó cégre vonatkozó követelményeit dolgozza fel. Ezeket kiképzett auditoraink folyamatosan felügyelik és vizsgálják, ezzel is biztosítva a külső megítélés és az auditálások nemzetközi elismertségét.

Hisszük, hogy a magyar élelmiszerek világhírűek és ez nem a múltbéli sikerek újraértelmezését jelenti csak, hanem a meglévő termékek nemzetközi piaci bevezetését és a külpiacokon való elfogadtatását is. Ehhez azonban a vezetésnek fel kell ismernie az ISO 22000 és a HACCP rendszerek kialakításában rejlő lehetőségeket. A felismerést követően pedig szükséges intézkedéseket hozniuk a rendszer kialakítására és auditálására vonatkozóan. Ezekben a folyamatokban támaszkodjon az élelmiszerbiztonság területén jártas tanácsadó csoportunkra, használja őket a rendszer kiépítésére és auditálására egyaránt.