Büntetés-végrehajtás minőségbiztosítási rendszerrel

Hogy kevesebbet költsünk az adófizetők pénzéből…

Nehéz ennél jobbat kitalálni!

2010. évtől kezdődően jelentős mértékben átalakult a büntetés-végrehajtás rendszere, különösen azoknak a gazdasági társaságoknak a működése, amelyek hivatottak voltak a büntetés-végrehajtás rendszerében fogva tartottak munkához való viszonyát megváltoztatni, a napi tevékenység szintjén pedig értéket előállítani. Helyes felismerése volt a Belügyminisztériumnak, hogy a munka világának kiterjesztése annak a közel 18 ezer fogvatartottnak a napi életét jelentős mértékben és pozitívan megváltoztatja, ha hasznos, értelmes és gazdaságilag is értékelhető tevékenységet végeztetnek velük.

Ekkor indult meg annak a komplex intézményi és működés-fejlesztésnek az előkészítése, melynek végrehajtásába a Controll Zrt. tanácsadói, szakértői bekapcsolódtak.

 

Milyen szakmai kérdéseket kellett megválaszolnunk?

Minden cég számára a legfontosabb az értékteremtés, tehát akkor éri meg egy gazdasági egységet létrehozni, abba technológiát elhelyezni, hozzá munkaerőt rendelni, ha annak eredménye pozitív gazdasági eredménnyel zárul. A BV által létrehozott gazdasági társaságok ezért kiemelten kezelték, hogy működésük gazdaságos és minőség tekintetében pedig piacképes legyen. Tanácsadóink ezért komplex átvilágítást hajtottak végre a teljes gyártási és szolgáltatási vertikumban. Ahogy házon belül fogalmaztunk: „cipőtől a sapkáig” már mindent a BV intézetek gyártanak, tehát volt feladatunk a textilipar, bútoripar, cipőgyártás, stb. területén, melynek során szakértőinkkel közösen elemeztük a meglévő technológiákat, vizsgáltuk a fogvatartotti munkaerő képzettségét és a szükséges változtatásokra vonatkozóan javaslatokat fogalmaztunk meg.

Tanácsadói munkánk második szakaszában a Bv. Holding Kft., mint irányító szervezet komplex vezetési és irányítási rendszerét dolgoztuk ki annak érdekében, hogy az általa irányított gazdasági társaságok szakmai munkája összehangolt és folyamatosan ellenőrizhető legyen. Az együttműködő cégek minőségirányítási rendszerének kialakítását követően a Bv. Holding Kft. minőségirányítási rendszere is kidolgozásra, néhány nappal ezelőtt pedig auditálásra került.

Így jelenthettük az Országos Parancsnokság felé azt a pozitív hírt, hogy a teljes gyártói és szolgáltatási vertikum minőségirányítási és egységes vezetési rendszere kialakult, ezáltal tovább bővíthetik gyártói kapacitásukat az autóipar, bútoripar, mezőgazdaság és a konfekcióipar felé.

Köszönjük azt a szakmai bizalmat, amit egy ilyen sokrétű és sok szakmai tevékenységet közös irányítás alá vont szervezettől kaptunk és bízunk benne, hogy a további fejlesztési célok megvalósításában is aktívan közreműködhetünk!