A Honvédelmi Sportszövetség minőségirányítási rendszere

Az Olimpia évében látszik, milyen sokat jelent a szabályok ismerete és azok betartása

„Parancs, értettem!” – avagy, miért is könnyű egy katonával együtt dolgozni?

A ’90-es évek végére tehető, amikor az első minisztériumi tenderek megjelentek és azok között is kihívásként tekintettünk a HM pályázati felhívására, amelyen a HM gazdasági egységeit kívánta a minőségirányítási rendszer kereteibe foglalva szabályozott környezetbe hozni. Talán ennek az évtizedes szakmai együttműködésnek köszönhető, hogy néhány évvel ezelőtt a Honvédelmi Sportszövetség is megkereste cégünket, hogy az egyre bővülő szakosztályi létszám miatt szükséges lenne egy olyan menedzsment rendszer kialakítása, amely a pályázati források elosztásának hitelességét, szabályozottságát, valamint a sportszervezői munka folyamatait olyan megkérdőjelezhetetlen szabálykörnyezetté alakítja, amelyet a szakszövetségek elvárásként fogalmaznak meg.

Örömmel vállalkoztunk erre a munkára, hiszen a Controll Zrt. vezérigazgatója, Kormány Tamás a társelnöke az ISO 9000 Fórumnak, amely mint szakmai szervezet, évtizedek óta auditált irányítási rendszert működtet a TÜV által igazoltan, tehát cégen belül volt olyan tudásbázis, amire építeni tudtunk, így a munka megkezdésekor pontosan tudtuk, hogy a vezetés által megfogalmazott pénzügyi, irányítási és pályáztatási szempontrendszert miként kell egységes rendszerbe foglalni, hogy az a HM belső ellenőrzési rendszerének is maradéktalanul megfeleljen.

A projektet sikeres auditálással zártuk le és az elmúlt hónapban ez a közös siker már fémjelezte azt a törekvést, hogy a kormányzat által meghirdetett Honvédelmi Sportközpontok megnyitását - amelyekből több száz fog megjelenni az előttünk álló évtizedben – olyan szabályozott folyamatokon keresztül fogja végrehajtani a szervezet, amely költségtakarékos, átlátható, de mégis önállóságot biztosít a városokban működő sportközpontok vezetői számára.

Köszönjük az együttműködést!

Köszönjük, hogy hozzájárulhattunk a magyar sport fejlődéséhez!